Administratorem danych osobowych przesłanych w związku z ogłoszeniem jest Biuronet sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 4, www.biuronet24.eu. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu rekrutacji. Podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Administrator nie przewiduje przekazania danych innym odbiorcom. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Kandydat ma prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie będzie podejmował decyzji dotyczących danych w sposób zautomatyzowany.